Virtual International Exchange as a High-Impact Learning Tool for More Inclusive, Equitable and Diverse Classrooms

Galina Siergiejczyk [galina.siergiejczyk@colorado.edu], GRAP, University of Colorado at Boulder [https://www.colorado.edu/globalstudiesrap], N 201, Arnett Residence Hall 406 UCB, Boulder, United States of America

Abstract

While technology-assisted learning has become commonplace in education, its applications are rarely examined along geopolitical and cultural perspectives that reveal certain shared and vastly distinct localized practices in evolving pedagogy and cultural dynamics. For developing countries such as Uzbekistan, collaborating virtually with a university in the U.S. may represent both a technological and socio-cultural challenge. Conducting a virtual international project, nonetheless, offers a unique chance to experience another culture in real time through its people, exposing reductionist perceptions of other cultures and humanizing that other through community-generated dialogue. Virtual intercultural exchanges advance intercultural communicative competency and constitute an effective format for high-impact learning practices that advance students’ understanding and appreciation of diversity, equity and inclusion in traditional and online classrooms. This surveys student evaluations of a pilot Virtual International Exchange (VIE) completed between U.S. and Uzbek students in 2018, and underpins a theoretical framework for the benefits of concurring cognitive dissonance for the benefit of open, equitable and inclusive pedagogical models.

Abstract in Polish

Międzynarodowe interakcje cyfrowe wykorzystywane jako dynamiczne sytuacje dydaktyczne znacznie zwiększają przyswajanie wiedzy w zakresie kompetencji międzykulturowych. Wysoka wartość omawianych kompetencji uwzględnia pogłębione badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w otwartej edukacji. Podczas gdy uczenie się wspomagane technologią stało się powszechne, nowe międzynarodowe przedsięwzięcia, takie jak Erasmus Plus Virtual Exchange wskazują, że przyszłość edukacji będzie polegać na otwartym dostępie i uczeniu się opartym na współpracy. Takie zastosowanie rzadko badane jest pod względem wzbogacenia procesu dydaktycznego poprzez wspieranie współtworzenia i pokonywania różnic kulturowych. Uwzględnienie takich innowacyjnych praktyk w edukacji cyfrowej może przynieść nieocenione korzyści. Poprzez międzynarodowe interakcje cyfrowe w czasie rzeczywistym, studenci odkrywają dla siebie uniwersalne wartości, tworzą wspólnie i z poszanowaniem różnic kulturowych, zwiększają poziom zaangażowania oraz odkrywają konkretnie zlokalizowane praktyki pedagogiczne, administracyjne, a także dynamikę kulturową. Nasza analiza podkreśla zindywidualizowaną wartość innowacyjnych praktyk dydaktycznych dla współpracujących w procesie poznawania innej kultury w czasie rzeczywistym, która umożliwia eksperymentalne odkrywanie „inności” (Finley i McNair, 2013). Wirtualna wymiana międzynarodowa (VIE) oferuje dostęp do struktur komunikacji międzykulturowej, promuje nabywanie umiejętności miękkich (w globalnym kontekście współpracy) oraz zwiększa zrozumienie i docenienie przez uczniów różnorodności, równości i integracji w klasach tradycyjnych i cyfrowych. Dla krajów rozwijających się, takich jak Uzbekistan, współpraca wirtualna z uniwersytetem w USA może stanowić zarówno wyzwanie technologiczne, logistyczne, społeczno-kulturowe, jak i cenną wartość: odważny innowacyjny „skok wiary” jako szansę na wykazanie gotowości technologicznej, oświadczenie postępu praktyk edukacyjnych i ukierunkowanie do współpracy międzynarodowej ze strony wykładowców, jak i władz lokalnych. W tym artykule przeanalizowano korzyści płynące z takiej wirtualnej współpracy międzynarodowej poprzez ocenę pilotażowego projektu VIE, przeprowadzonego wśród studentów z USA i Uzbekistanu, w oparciu o zasady teorii uczenia się o kulturze, badań procesu poznawania innego języka (SLA) i neuronaukę kontemplatywną.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.