Telecollaboration: Fostering Foreign Language Learning at a Distance

Ayse Taskiran [aysetaskiran@anadolu.edu.tr], Anadolu University, Turkey

Abstract

Today, language learners can be linked with students in other countries to form international partnerships, which is often called telecollaboration. Some common goals of telecollaboration include cultural awareness, development of foreign language skills and intercultural communicative competence. This study intends to gain insights about the learners’ experience following a 5-week telecollaboration activity between 100 English as a foreign language (EFL) students from Jiangxi University of Finance and Economics in China and Anadolu University in Turkey. The participation in the project was on voluntary basis for Turkish students. The telecollaboration activity included three different stages in which learners from both countries were expected to be able to communicate using different channels (text messaging, voice calls, video calls, emailing) synchronously and asynchronously, to analyse and compare their own and their peers’ culture to build understanding of each other’s identities and to collaborate together to produce a cultural piece of work. At the end of the activity Turkish EFL students were invited to answer a questionnaire that aimed to gain insights about their experience related to telecollaboration activity. Results revealed that the participants mostly enjoyed the activity. They also believed the activity contributed to their language learning process, motivation and intercultural communicative competence.

Abstract in Turkish

Günümüzde, yabancı dil öğrenenler, genellikle teleişbirliği olarak adlandırılan etkinliklerle uluslararası ortaklıklar oluşturmak için diğer ülkelerdeki öğrencilerle çevrimiçi iletişim kurabilmekte. Teleişbirliğinin bazı ortak hedefleri arasında kültürel farkındalık, yabancı dil becerilerinin gelişimi ve kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bulunmaktadır. Bu çalışma, Çin’deki Jiangxi Finans ve Ekonomi Üniversitesi’nden ve Türkiye’deki Anadolu Üniversitesi’nden İngilizce’yi yabancı dil olarak 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 5 haftalık bir teleişbirliği faaliyetinin ardından öğrencilerin deneyimleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Projeye katılım Türk öğrenciler için gönüllü olarak gerçekleştirilmiştir. Tele-işbirliği etkinliği, iki ülkeden gelen öğrencilerin, kendi ve akranlarının kültürünü analiz etmek ve karşılaştırmak için farklı kanalları (metin mesajlaşma, sesli aramalar, görüntülü aramalar, e-posta gönderme) kullanarak senkronize ve asenkron bir şekilde iletişim kurabilmelerinin beklendiği birbirlerinin kimliklerini anlama ve ortak kültürel bir eser üretmek için birlikte çalışmayı içeren üç farklı aşamayı içermiştir. Etkinliğin sonunda, Türk yabancı dil öğrencilerinin, teleişbirliği etkinliğiyle ilgili deneyimleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan bir anket katılımcılara sunulmuştur. Sonuçlar, katılımcıların çoğunlukla etkinlikten keyif aldığını ortaya koymuştur. Ayrıca, bulgular katılımcıların etkinliğin dil öğrenme süreçlerine, motivasyonlarına ve kültürlerarası iletişimsel yeterliliklerine katkıda bulunduğu yönünde algılarını ortaya koymuştur.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, learning management system, interaction, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.