“A Voice to Talk About it”: Cosmetologists as STEM Experts in Educational Technology Design and Implementation

Michael Lachney [lachneym@msu.edu], Michigan State University, [http://education.msu.edu/search/Formview.aspx?email=lachneym@msu.edu], William Babbitt [babbiw2@rpi.edu], Rensselaer Polytechnic Institute, Audrey Bennett [agbennet@umich.edu], Ron Eglash [eglash@umich.edu], University of Michigan, United States of America

Abstract

In the U.S. there are steady efforts by governmental and philanthropic organizations to increase the representation of students of colour in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). After years of mixed results, researchers and educators have started to question one size fits all notions of broadening participation. An increasing number of projects are challenging universalist assumptions by enrolling the expertise of culturally situated communities of practice in STEM lessons and the educational technologies that support them. While this research shows promising results for improving young people’s interest and performance in STEM, there has been little research on how these lessons and technologies might also benefit the communities whose expertise were originally enrolled. This paper details the design of educational technologies that bridge STEM and African American cosmetology. We report on a mixed-methods research project, conducted with a group of predominantly African American cosmetologists. Qualitative and quantitative data were collected to study their attitudes toward STEM before and after working with the technologies. Our results suggest positive changes in the cosmetologists’ attitudes. We end with a critical discussion about respecting the knowledge systems of underrepresented communities of practice in educational technology research and development.

Abstract in Hungarian

Az USA-ban a kormányzati és jótékonysági szervezetek folyamatos erőfeszítéseket tesznek a színes bőrű hallgatók arányának növelésére a tudomány, technológia, mérnöktudomány és matematika (STEM) területén. Az évek óta tartó vegyes eredmények hatására a kutatók és pedagógusok kételkedni kezdtek abban, hogy univerzális megközelítéssel emelni lehet ezt az arányt. Egyre több projekt kérdőjelezi meg az egyetemes feltételezéseket azáltal, hogy kulturálisan szituált gyakorlati közösségek szakértelmét vonja be a STEM órákba, és az azokat támogató oktatási technológiákba. Bár a kutatás ígéretes eredményeket mutat a fiatalok érdeklődésének és teljesítményének javításával kapcsolatban a STEM területein, kevés kutatást folytattak arról, hogy ezek az órák és technológiák milyen módon válhatnának előnyére a közösségeknek, amelyek szakértőit eredetileg bevonták. Ez a tanulmány a STEM és az afroamerikai kozmetika között hidat képező oktatási technológiák tervezését részletezi. Beszámolónk alapja vegyes módszertanú kutatási projekt, amelyet egy többnyire afroamerikai szépségápolási szakemberekből álló csoportban végeztünk. Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel gyűjtöttünk adatokat a STEM területekkel kapcsolatos hozzáállásuk megismerésére az adott technológiák a munkájuk során történt felhasználása előtt és után. Eredményeink a szépségápolási szakemberek hozzáállásának pozitív változásaira utalnak. A tanulmányt az alulreprezentált gyakorlati közösségek tudásrendszereinek az oktatási technológia kutatásában és fejlesztésében történő tiszteletben tartásának kritikus tárgyalásával zárjuk.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, learning management system, interaction, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.