E-Learning: Investigating University Student's Acceptance of Technology

Marie-Louise L. Jung [Marie-Louise.Jung@ltu.se], Karla Loria [Karla.loria@ltu.se], Rana Mostaghel [Rana.mostaghel@ltu.se], Parmita Saha [Parmita.saha@ltu.se]
Industrial Marketing & e-Commerce Research Group, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden [http://www.ltu.se]

English Abstract

Information Communication Technology (ICT) is reshaping form and mode of delivery of higher education world wide. Some of the main challenges in education are access issues, and costs. In order to overcome those challenges ICT can play an important role. The application of ICT in the education sector can be referred to as e-learning, and comprises the use of various web-based technological tools with the purpose of disseminating education. The purpose of this study is to investigate what determines university students' acceptance of e-learning by applying the technology acceptance model (TAM). The study was conducted at a Swedish University among business students. The results demonstrate that Perceived usefulness is the main determinant of a student's acceptance of e-learning.

Swedish Abstract

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär en ny form och leveransmetod för högre utbildning världen över. Några av de stora utmaningarna inom utbildning är tillgänglighet och kostnader. IKT kan spela en viktig roll för att övervinna dessa utmaningar. Tillämpandet av IKT inom utbildningssektorn kan benämnas e-learning, och innefattar användandet av diverse webbaserade teknologiska hjälpmedel med syfte att sprida utbildning. Syftet med denna studie är att undersöka vad som avgör universitetsstudenters acceptans av e-learning, genom att tillämpa Technology Acceptance Modellen (TAM). Studien har utförts vid ett svenskt universitet bland ekonomistudenter. Resultaten visar att den upplevda användbarheten är det som huvudsakligen avgör studentens acceptans av e-learning.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.