Usability testing of e-learning content as used in two learning management systems

Prof. Dr. Matjaž Debevc [matjaz.debevc@uni-mb.si],
University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenia
Julija Lapuh Bele [julija.bele@b2.eu],
B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, Slovenia

English Abstract

As Information and Communication Technology (ICT) becomes more widely used, it is increasingly important to develop methods of preparing and evaluating user-friendly e-learning content. This preparation and evaluation should not only evaluate content with respect to traditional learning strategies, but should also aim to increase accessibility as well. The article presents development and design solutions for ECDL e-learning modules in the framework of two Learning Management Systems (LMS), eCampus and Moodle. E-learning contents in Moodle were further adapted for persons with special needs. The central part of the article presents potential methods for testing the usability of e-learning content. This is followed by a more precise assessment of the appropriateness of SUMI (Software Usability Measurement Inventory) usability evaluation. The concluding part answers the question of whether SUMI evaluation can be used as a global and limited evaluation method to quickly identify possible system weaknesses.

Hungarian Abstract

Az információs és kommunikációs technológiák (IT) egyre szélesebb körű használata következtében mind fontosabbá válik a felhasználóbarát e-tanulási környezetek előkészítési és értékelési modelljeinek a kidolgozása. Ennek az előkészítésnek és értékelésnek nemcsak a tartalmat kell értékelnie a hagyományos tanulási stratégiák tükrében, hanem a hozzáférésen is javítania kell. Ez a tanulmány fejlesztési és megjelenési javaslatokat kínál ECDL e-tanulásmoduloknak két Tanulásmenedzsment Rendszer, az eCampus és a Moodle keretein belül. A Moodle keretein belül az e-tanulás elveit speciális szükségletű emberekre szabták tovább. A cikk fő része az e-tanulási környezet használhatóságára hoz potenciális tesztelési mintákat.  Ezt követően a SUMI (Szoftver Felhasználhatóság Mérés Eszköztár) használhatóságértékelés megfelelőségének pontosabb értékelése következik. A konklúzióban arra a kérésre keres választ, hogy a SUMI értékelés használható-e globális és korlátozott értékelési eszközként a rendszer gyenge pontjainak gyors megtalálásához.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.