Examining Social Interaction Patterns for Online Apprenticeship Learning
Object-oriented Programming as the Knowledge Domain

Jens Bennedsen [jbb@it-vest.dk] IT University West Fuglsangs,
Allé 20, DK-8210 Aarhus V, Denmark
Ola Berge [ola.berge@intermedia.uio.no] Intermedia, University of Oslo,
 N-0318 Oslo, Norway
Annita Fjuk [annita.fjuk@telenor.com] Telenor R&D / Intermedia, University of Oslo,
 N-0318 Oslo, Norway

English Abstract

The article shows and discusses social interaction patterns that developed in an online learning environment where the pedagogical design was inspired by ideas found in apprenticeship learning. The embedded study comprised a case study of an introductory online course on object-orientation and a design experiment carried out in the same course in the following semester. The case study indicates that support for the teacher's awareness information on the learners' level of knowledge and progression is critical for successfully developing social interaction patterns of teacher guidance. The design experiment identified that learners' pre-prepared solution of the problem was vital means for developing productive social interaction patterns concerning collective reflections and joint problem solving.

Danish Abstract

Denne artikel viser og diskuterer sociale interaktionsmønstre som udviklede sig i et virtuelt læringsmiljø hvor det pædagogiske design var inspireret af ideer fra mesterlære. Studiet bestod i et case-studie af et online kursus i introducerende objekt orientering og et design eksperiment som blev udført i same kursus semesteret efter.  Case studiet indikerer at underviserens viden om de studerendes vidensniveau og progression er kritiske for en succesfuld udvikling af sociale interaktionsmønstre i forhold til vejledning fra underviseren. Design eksperimentet identificerede de studerendes forberedte løsninger af et problem som en vital hjælp til at udvikle produktive sociale interaktionsmønstre for kollektiv refleksion og fælles problemløsning.

Norwegian Abstract

Denne artikkelen presenter og diskuterer sosiale interaksjonsmønstre som utviklet seg i en nettbasert læringsomgivelse hvor det pedagogiske designet var inspirert av mesterlære. Undersøkelsen bestod av en case-studie av et nettbasert introduksjonskurs til objekt-orientert programmering, og et designeksperiment utført i det samme kurset påfølgende semester. Case-studiet indikerer at støtte for lærerens awareness-informasjon knyttet til studentenes kunnskapsnivå og progresjon er kritisk for å utvikle sosiale interaksjonsmønstre for lærerveiledning på en god måte. Designeksperimentet identifiserte studentenes individuelle løsningsforslag som en sentral ressurs for å utvikle produktive mønstre av sosial interaksjon relatert til kollektiv refleksjon og samarbeidsrettet problemløsning.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.