Support Services in e-Learning - An Eevaluation Study of Students' Needs and Satisfaction

Professor Torstein Rekkedal (torstein.rekkedal@nki.no) and Svein Qvist-Eriksen (svein.qvist-eriksen@nki.no)
NKI Distance Education
Box 111, 1319 Bekkestua
Norway

English Abstract

The article reports from an evaluation study among NKI Internet students. The main aim of the study was to examine students' need for support services in Internet based distance study and examine the students' satisfaction with support services. The study was carried out as part of the project, Student Support Services in e-Learning, supported by the Socrates Minerva Programme of the EU Commission. The other partners of the project have carried out similar evaluation studies. For reasons of comparison between different countries, institutions and systems, the quantitative part of the evaluation instrument was, except for language differences, identical with the one used in the studies conducted by the other four project partners, Ericsson Competence Solutions and Cork Institute of Technology in Ireland, FernUniversität in Germany, University of Rome III in Italy. The NKI evaluation study was designed to supply results to form the basis for planning quality developments of the learning management system, organisation and counselling services.

Norwegian Abstract

Denne artikkelen rapporter fra en evalueringsundersøkelse blant Nettstudenter ved NKI Fjernundervisningen. Hovedmålet med undersøkelsen var å få mer innsikt i nettstudenters behov for støtte- og oppfølgingstiltak (student support services) og få informasjon om studentenes holdninger til og tilfredshet med oppfølgings- og støttesystemene slik de fungerer i dag. Studien ble gjennomført som en aktivitet i prosjektet, Student Support Services in e-Learning, som er et prosjekt under EU-kommisjonens Sokrates Minerva program. De andre partnerne i prosjektet gjennomførte tilsvarende studier blant egne studenter. Prosjektet ønsket at disse parallelle studiene skulle kunne gi data som ga noe grunnlag for sammenlikninger mellom deltakeres syn på behov for støtte- og oppfølgingssystemer på tvers av land, institusjoner og e-læringssystemer. Derfor ble den kvantitative delen av evalueringsinstrumentet konstruert slik at det bortsett fra språkforskjeller skulle bli mest mulig identisk med spørreskjema benyttet av den andre prosjektpartnerne, Ericsson Competence Solutions and Cork Institute of Technology i Irland, FernUniversität i Tyskland, og Universitet Roma 3 i Italia. NKI-undersøkelsen ble designet med sikte på å gi informasjon som grunnlag kvalitetsforbedringer i vårt LMS, SESAM, NKI Fjernundervisnings organisering av nettundervisningen, og våre veilednings-, rådgivnings-, støtte- og oppfølgingssystemer. Studien omfattet studentstøttetiltak fra prospektivfasen til etter fullført studium. Et interessant funn er at studentene generelt er tilfreds med støttesystemene og at de faktisk er mest fornøyd med de støttetiltak som de mener er mest viktig.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.